zaidimai88.lt - teisinės pastabos

Teisėtumas

Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams/pramoginiams tikslams.UAB „SEO“ negarantuoja pateiktos informacijos visapusiškumo,patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantisusaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios galiatsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo,trūkumų ar neatitikimų. UAB „SEO“ neįsipareigoja taisyti nurodytųinformacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus,kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ar kititeisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metureklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

Vartotojo veiksmai

UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys nenori gauti iš Jūsų slaptos (konfidencialios) ar išimtinėmis teisėmis saugomos informacijos per šią svetainę. Visa medžiaga, informacija ar kito pobūdžio komunikacija ("Komunikacija"), kurią perduodate į ar skelbiate šioje svetainėje, bus laikoma neslapta (nekonfidencialia) ir išimtinių teisių nesaugoma informacija. UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt neturės jokių įsipareigojimų dėl Komunikacijos. UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir jos paskirti asmenys gali laisvai kopijuoti, skelbti, platinti, jungti ir kitais būdais naudoti Komunikaciją ir visus duomenis, vaizdus, garsus, tekstą ir kitą ten esančią medžiagą visiems ir bet kokiems komerciniams ar nekomerciniams tikslams. Draudžiama iš svetainės ar į ją perduoti bet kokio pobūdžio neteisėtą, grasinančio pobūdžio, šmeižiančio pobūdžio, įžeidžiančią, nepadorią, pornografinę ar kitokio pobūdžio medžiagą, kuri pažeidžia kokius nors įstatymus ar kitus tinklapio vartotojus.
Pokalbių svetainės ir kiti vartotojų forumai

UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys turi teisę, bet neprivalo, stebėti ar peržiūrėti bet kokias svetainės sritis, į kurias vartotojai perduoda ar kuriose skelbia Komunikaciją arba bendrauja tarpusavyje, įskaitant, bet neapsiribojant, pokalbių svetaines, skelbimų lentas ar kitus vartotojų forumus ir tokios Komunikacijos turinį. UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys nėra atsakinga už tokios Komunikacijos turinį, nesvarbu, ar ji atitinka įstatymus, kurie reguliuoja autorių teises, šmeižtą, dorovę, ar kitus teisinius santykius, ar ne. UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys pasilieka teisę panaikinti pranešimus, kuriuos UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys laiko įžeidžiančiais, šmeižikiškais, nepadoriais ar kitaip nepriimtinais.

Trečiųjų šalių svetainių saitai

Šioje svetainėje yra pateikiami trečiųjų šalių svetainių tinklapiai, bei tinklapių nuorodos išimtinai tik tam, kad Jums būtų patogu. Pasinaudoję šiomis nuorodomis, išeisite iš šios svetainės. UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys nėra peržiūrėjusi visų šių trečiųjų šalių svetainių, nekontroliuoja jų ir nėra atsakinga už jas bei jų turinį. Taigi UAB “SEO” administruojanti portalą zaidimai88.lt ir/arba zaidimai88.lt adminstruojantys asmenys niekaip nepatvirtina jų, neatsako už jose esančią informaciją, programinę įrangą ar kitus gaminius arba pasekmes jomis naudojantis. Jei nusprendėte apsilankyti su šia svetaine susijusiose trečiųjų šalių svetainėse, už pasekmes atsakote tik patys.
Draugai

Zaidimai