Autorinių teisių apsauga

Autorinių teisių apsauga

Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar betkurios atskiros jo dalies autorinės ir turtinės teisės priklauso išskirtinaiportalui zaidimai88.lt

Be jo administratorių išankstinio raštinio sutikimo draudžiama atgaminti visąarbą dalį tinklapio bet kokiu būdu ar forma.

Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būtipažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštaraujasąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.

Bet kokia šiame tinklapyje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinęinformaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams.

Portalas zaidimai88.ltnegarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo,taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesantis susaistytas kokių nors sutartiniųar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl tinklapyje pateiktosinformacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų.

Portalas zaidimai88.ltneįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamųduomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikojegaliojantys įstatymai ar kiti teisės aktai.

Tinklapio savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti arištrinti tinklapyje esančią informaciją.

Informacija pateikiama be jokių tiesioginių ar numanomų garantinių įsipareigojimųdėl tinkamumo kokiam nors tikslui pasiekti.

Tinklapio savininkas jokiais atvejais neprisiima atsakomybės dėl tinklapyjeesančios informacijos bet kokios klaidos, trūkumo, ar nepilnumo bei patikimumo,o taip pat neįsipareigoja kam nors aiškinti apie tokias klaidas ar trūkumus.

Tinklapio savininkas negarantuoja jam siunčiamų elektroninio pašto žinučiųgavimo ar žinučių turinio konfidencialumo apsaugos perdavimo internetu metu.

Portale zaidimai88.lt yrapateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Portalas zaidimai88.lt nėra atsakingas už tokių interneto svetainiųturinį.
Draugai

Zaidimai