Atsakomybės apribojimas

JOKIU ATVEJU UAB “SEO” ADMINISTRUOJANTI PORTALĄ zaidimai88.lt IR/ARBA zaidimai88.lt ADMINSTRUOJANTYS ASMENYS, JOS TIEKĖJAI AR KITOS ŠIOJE SVETAINĖJE PAMINĖTOS TREČIOSIOS ŠALYS JOKIU BŪDU NEATSAKO UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT, NUOSTOLIUS ATSIRADUSIUS DĖL NEGAUTO PELNO, PRARASTŲ DUOMENŲ AR VERSLO NUTRŪKIMO), ATSIRADUSIUS DĖL NAUDOJIMO, NEGALIMUMO NAUDOTIS AR KAIP NAUDOJIMOSI ŠIA SVETAINE PASEKMĖ, BET KOKIOMIS SVETAINĖMIS, NURODANČIOMIS Į ŠIĄ SVETAINĘ AR MEDŽIAGA, INFORMACIJA AR PASLAUGOMIS, KURIOS PATEIKTOS BET KURIOJE ARBA VISOSE TOKIOSE SVETAINĖSE, REZULTATAS, NESVARBU AR GRINDŽIAMUS GARANTIJA, SUTARTIMI, IEŠKINIU DĖL ŽALOS ATLYGINIMO AR KITU TEISINIU PAGRINDU, NESVARBU, AR UAB “SEO” BUVO PRANEŠTA APIE TOKIĄ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ, AR NE. TAIKYTINI ĮSTATYMAI GALI NELEISTI IŠSKIRTI AR APRIBOTI PAPILDOMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, TUO ATVEJU, ŠIE APRIBOJIMAI IR NETAIKYMO NUOSTATOS JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.
Draugai

Zaidimai